Chia sẻ

Top Youtube kênh

cấpYoutuberthuê baolượt xem videosố lượng videothể loạibắt đầu
1 Me contro TeMe contro Te 6,210,000 8,388,101,108 1,951 Entertainment 2014
2 Warner Music ItalyWarner Music Italy 5,720,000 6,756,506,579 1,668 Music 2010
3 WhenGamersFail ► LyonWhenGamersFail ► Lyon 4,460,000 6,449,330,143 5,839 Gaming 2012
4 FavijTVFavijTV 6,320,000 4,061,683,040 2,967 Gaming 2012
5 RaiRai 4,600,000 3,978,436,239 44,363 Entertainment 2005
6 Antonio PalmucciAntonio Palmucci 4,090,000 2,695,428,616 207 Gaming 2012
7 Two Players One ConsoleTwo Players One Console 2,770,000 2,684,093,855 2,944 Gaming 2015
8 iPantellasiPantellas 5,560,000 2,680,743,684 543 Entertainment 2009
9 LionfieldLionfield 1,960,000 2,652,020,632 580 Comedy 2020
10 St3pNySt3pNy 4,370,000 2,507,633,681 5,492 Gaming 2010
11 Gabby16bitGabby16bit 2,640,000 2,379,902,633 2,754 Gaming 2013
12 DisneyJuniorITDisneyJuniorIT 3,030,000 2,235,452,190 2,020 Film & Animation 2011
13 mercuri_88mercuri_88 3,320,000 2,175,740,535 248 Film & Animation 2007
14 OfficialSeamusicaOfficialSeamusica 2,050,000 1,980,468,458 15,744 Entertainment 2010
15 Ameli TVITAmeli TVIT 4,410,000 1,831,345,724 444 Entertainment 2016

Youtube kênh Top - số liệu thống kê chi tiết

cấpYoutuberthuê bao/nămLượt xem video/Nămsố lượng video/Năm
1 Me contro TeMe contro Te 776,250 1,048,512,638 243
2 Warner Music ItalyWarner Music Italy 476,666 563,042,214 139
3 WhenGamersFail ► LyonWhenGamersFail ► Lyon 446,000 644,933,014 583
4 FavijTVFavijTV 632,000 406,168,304 296
5 RaiRai 270,588 234,025,661 2,609
6 Antonio PalmucciAntonio Palmucci 409,000 269,542,861 20
7 Two Players One ConsoleTwo Players One Console 395,714 383,441,979 420
8 iPantellasiPantellas 427,692 206,211,052 41
9 LionfieldLionfield 980,000 1,326,010,316 290
10 St3pNySt3pNy 364,166 208,969,473 457
11 Gabby16bitGabby16bit 293,333 264,433,625 306
12 DisneyJuniorITDisneyJuniorIT 275,454 203,222,926 183
13 mercuri_88mercuri_88 221,333 145,049,369 16
14 OfficialSeamusicaOfficialSeamusica 170,833 165,039,038 1,312
15 Ameli TVITAmeli TVIT 735,000 305,224,287 74