Chia sẻ

Top Youtube Music kênh

cấpYoutuberthuê baolượt xem videosố lượng videothể loạibắt đầu
1 Lizos MusicLizos Music 7,090,000 8,921,384,422 487 Music 2014
2 elcarteldesantatvelcarteldesantatv 11,200,000 6,165,381,401 312 Music 2008
3 RemexMusicRemexMusic 6,750,000 5,804,326,287 1,767 Music 2010
4 Warner Music MéxicoWarner Music México 4,210,000 5,501,251,345 2,535 Music 2007
5 Rancho HumildeRancho Humilde 7,230,000 4,616,131,331 1,027 Music 2015
6 Carlos RiveraCarlos Rivera 4,690,000 3,410,733,605 160 Music 2008
7 BANDA MSBANDA MS 3,710,000 2,875,768,055 265 Music 2013
8 SERVANDOZLSERVANDOZL 2,450,000 2,614,577,301 4,704 Music 2014
9 TwiinsCuliacanTvTwiinsCuliacanTv 2,990,000 2,227,201,210 5,844 Music 2011
10 Natalia LafourcadeNatalia Lafourcade 3,090,000 2,003,036,281 108 Music 2008
11 SinbanderaSinbandera 2,580,000 1,960,172,697 15 Music 2006
12 Carla MorrisonCarla Morrison 5,280,000 1,892,235,698 183 Music 2009
13 TatianaTatiana 3,760,000 1,834,500,244 181 Music 2007
14 Discos MusartDiscos Musart 1,350,000 1,532,086,645 1,432 Music 2009
15 Dj AlfonzinDj Alfonzin 1,740,000 1,502,978,170 9,931 Music 2014

Youtube kênh Top - số liệu thống kê chi tiết

cấpYoutuberthuê bao/nămLượt xem video/Nămsố lượng video/Năm
1 Lizos MusicLizos Music 886,250 1,115,173,052 60
2 elcarteldesantatvelcarteldesantatv 800,000 440,384,385 22
3 RemexMusicRemexMusic 562,500 483,693,857 147
4 Warner Music MéxicoWarner Music México 280,666 366,750,089 169
5 Rancho HumildeRancho Humilde 1,032,857 659,447,333 146
6 Carlos RiveraCarlos Rivera 335,000 243,623,828 11
7 BANDA MSBANDA MS 412,222 319,529,783 29
8 SERVANDOZLSERVANDOZL 306,250 326,822,162 588
9 TwiinsCuliacanTvTwiinsCuliacanTv 271,818 202,472,837 531
10 Natalia LafourcadeNatalia Lafourcade 220,714 143,074,020 7
11 SinbanderaSinbandera 161,250 122,510,793 0
12 Carla MorrisonCarla Morrison 406,153 145,556,592 14
13 TatianaTatiana 250,666 122,300,016 12
14 Discos MusartDiscos Musart 103,846 117,852,818 110
15 Dj AlfonzinDj Alfonzin 217,500 187,872,271 1,241