Chia sẻ

Top Youtube kênh

cấpYoutuberthuê baolượt xem videosố lượng videothể loạibắt đầu
1 ✿ Kids Diana Show✿ Kids Diana Show 104,000,000 84,494,902,035 1,037 People & Blogs 2015
2 MovieclipsMovieclips 58,200,000 59,375,084,233 39,690 Film & Animation 2006
3 Ryan's WorldRyan's World 33,800,000 53,092,734,064 2,265 Entertainment 2015
4 Toys and ColorsToys and Colors 37,700,000 43,229,233,773 877 Entertainment 2016
5 LooLoo Kids - Nursery Rhymes and Children's SongsLooLoo Kids - Nursery Rhymes and Children's Songs 51,500,000 30,287,123,383 586 Music 2014
6 LankyBoxLankyBox 21,600,000 28,983,935,360 6,505 Comedy 2016
7 D BillionsD Billions 22,900,000 25,722,527,747 537 2019
8 BabyBus - Kids Songs and CartoonsBabyBus - Kids Songs and Cartoons 30,500,000 24,771,289,204 1,900 Education 2016
9 FGTeeVFGTeeV 21,300,000 23,056,249,629 1,642 Gaming 2013
10 TheEllenShowTheEllenShow 38,300,000 22,471,557,175 14,791 Entertainment 2006
11 Sesame StreetSesame Street 23,000,000 21,499,648,228 3,503 Entertainment 2006
12 Genevieve's Playhouse - Learning Videos for KidsGenevieve's Playhouse - Learning Videos for Kids 29,200,000 20,876,444,705 585 Education 2016
13 Inside EditionInside Edition 11,300,000 20,136,175,377 28,249 News & Politics 2012
14 Vlad và NikitaVlad và Nikita 31,900,000 20,037,726,898 441 2018
15 MarkiplierMarkiplier 34,000,000 19,228,542,074 5,354 Gaming 2012

Youtube kênh Top - số liệu thống kê chi tiết

cấpYoutuberthuê bao/nămLượt xem video/Nămsố lượng video/Năm
1 ✿ Kids Diana Show✿ Kids Diana Show 14,857,142 12,070,700,290 148
2 MovieclipsMovieclips 3,637,500 3,710,942,764 2,480
3 Ryan's WorldRyan's World 4,828,571 7,584,676,294 323
4 Toys and ColorsToys and Colors 6,283,333 7,204,872,295 146
5 LooLoo Kids - Nursery Rhymes and Children's SongsLooLoo Kids - Nursery Rhymes and Children's Songs 6,437,500 3,785,890,422 73
6 LankyBoxLankyBox 3,600,000 4,830,655,893 1,084
7 D BillionsD Billions 7,633,333 8,574,175,915 179
8 BabyBus - Kids Songs and CartoonsBabyBus - Kids Songs and Cartoons 5,083,333 4,128,548,200 316
9 FGTeeVFGTeeV 2,366,666 2,561,805,514 182
10 TheEllenShowTheEllenShow 2,393,750 1,404,472,323 924
11 Sesame StreetSesame Street 1,437,500 1,343,728,014 218
12 Genevieve's Playhouse - Learning Videos for KidsGenevieve's Playhouse - Learning Videos for Kids 4,866,666 3,479,407,450 97
13 Inside EditionInside Edition 1,130,000 2,013,617,537 2,824
14 Vlad và NikitaVlad và Nikita 7,975,000 5,009,431,724 110
15 MarkiplierMarkiplier 3,400,000 1,922,854,207 535