Chia sẻ
Globo Globo
thuê bao
3,120,000
Lượt xem video
1,318,037,847
số lượng video
9813
Quốc gia
Thể loại
Youtuber từ
2014
Chia sẻ nó, nếu bạn thích nó

Globo Youtube video thống kê

9,045,743
ngày 7 cuối cùng
Lượt xem video
71,911,721
ngày 30 cuối cùng
113,586,073
ngày 90 cuối cùng

Globo tất cả các danh sách video Youtube

Video được phát hành Lượt xem video Bình luận Likes không thích thu nhập ước tính
O Tempo Não Para: confira a abertura da novela 31.07.2018 29,994 441 1,165 72 $ 11 - $ 67
Segundo Sol: capítulo 71 da novela, sexta, 03 de agosto, na Globo 03.08.2018 14,175 56 347 12 $ 5 - $ 31
Segundo Sol: capítulo 72 da novela, sábado, 04 de agosto, na Globo 04.08.2018 20,260 36 785 20 $ 7 - $ 45
Segundo Sol: capítulo 73 da novela, segunda, 06 de agosto, na Globo 06.08.2018 17,714 53 452 16 $ 6 - $ 39
Segundo Sol: capítulo 75 da novela, quarta, 08 de agosto, na Globo 08.08.2018 15,947 36 597 16 $ 5 - $ 35
Segundo Sol: capítulo 76 da novela, quinta, 09 de agosto, na Globo 09.08.2018 13,524 23 465 10 $ 5 - $ 30
Segundo Sol: capítulo 78 da novela, sábado, 11 de agosto, na Globo 11.08.2018 15,537 36 532 7 $ 5 - $ 34
Segundo Sol: capítulo 80 da novela, terça, 14 de agosto, na Globo 14.08.2018 26,852 92 964 27 $ 10 - $ 60
Orgulho e Paixão: capítulo 132 da novela, quarta, 15 de agosto, na Globo 15.08.2018 19,757 32 633 14 $ 7 - $ 44
Segundo Sol: capítulo 86 da novela, terça, 21 de agosto, na Globo 21.08.2018 17,212 34 596 15 $ 6 - $ 38
Segundo Sol: capítulo 92 da novela, terça, 28 de agosto, na Globo 28.08.2018 12,816 68 578 28 $ 4 - $ 28
Segundo Sol: capítulo 95 da novela, sexta, 31 de agosto, na Globo 31.08.2018 14,518 27 597 12 $ 5 - $ 32
Segundo Sol: capítulo 100 da novela, quinta, 6 de setembro, na Globo 06.09.2018 24,872 72 901 14 $ 9 - $ 55
Segundo Sol: capítulo 101 da novela, sexta, 7 de setembro, na Globo 07.09.2018 24,720 27 622 12 $ 9 - $ 55
Segundo Sol: capítulo 105 da novela, quarta, 12 de setembro, na Globo 12.09.2018 31,206 34 752 24 $ 11 - $ 70
Orgulho e Paixão: capítulo 158 da novela, sexta, 14 de setembro, na Globo 14.09.2018 16,300 10 468 12 $ 6 - $ 36
Espelho da vida: conheça o elenco da nova novela das 6 15.09.2018 11,791 102 703 10 $ 4 - $ 26
Orgulho e Paixão: capítulo 161 da novela, terça, 18 de setembro, na Globo 18.09.2018 14,357 8 468 11 $ 5 - $ 32
Orgulho e Paixão: capítulo 163 da novela, quinta, 20 de setembro, na Globo 20.09.2018 20,797 25 722 14 $ 7 - $ 46
Segundo Sol: capítulo 113 da novela, sexta, 21 de setembro, na Globo 21.09.2018 17,547 23 660 9 $ 6 - $ 39
Espelho da Vida: confira a abertura da novela da Globo 25.09.2018 15,211 222 703 22 $ 5 - $ 34
Segundo Sol: capítulo 118 da novela, quinta, 27 de setembro, na Globo 27.09.2018 50,866 51 1,151 30 $ 19 - $ 114
Segundo Sol: capítulo 120 da novela, sábado, 29 de setembro, na Globo 29.09.2018 22,710 74 618 17 $ 8 - $ 51
CHOQUE NA GLOBO #1: Era do Gelo 4 e Márcio Garcia 30.09.2018 73,987 674 8,942 724 $ 27 - $ 166
CHOQUE NA GLOBO #2: Uma Noite no Museu 3 e o macaco do Latino 07.10.2018 21,365 114 2,847 35 $ 8 - $ 48