Chia sẻ

Top Youtube Sports kênh

cấpYoutuberthuê baolượt xem videosố lượng videothể loạibắt đầu
1 Dude PerfectDude Perfect 57,800,000 14,554,908,930 293 Sports 2009
2 Toy For Kids [토이포키즈]Toy For Kids [토이포키즈] 7,430,000 2,376,521,858 44 Sports 2012
3 BRUTOSBRUTOS 1,480,000 76,131,776 6 Sports 2015
4 JN FootballJN Football 629,000 211,547,265 9 Sports 2014
5 TOPCabinetTOPCabinet 143,000 33,034,174 2 Sports 2015
6 FUTBOL FILTERFUTBOL FILTER 46,885 22,631,910 1 Sports 2011
7 JRDXNJRDXN 111,000 8,580,259 1 Sports 2011
8 YtCrash TricksYtCrash Tricks 360,000 10,109,022 2 Sports 2016
9 Goal IslandGoal Island 281,000 27,926,489 3 Sports 2017
10 BestMoviesScenesBestMoviesScenes 359,000 146,389,408 8 Sports 2013
11 TKHDTKHD 3,360,000 1,267,344,199 74 Sports 2017
12 Nike MéxicoNike México 177,000 3,177,312 1 Sports 2008
13 That's Amazing ShortsThat's Amazing Shorts 4,520,000 2,516,883,588 143 Sports 2021
14 Abdullah- 20Abdullah- 20 1,020,000 42,055,230 9 Sports 2016
15 NitroZapNitroZap 284,000 55,457,388 6 Sports 2006

Youtube kênh Top - số liệu thống kê chi tiết

cấpYoutuberthuê bao/nămLượt xem video/Nămsố lượng video/Năm
1 Dude PerfectDude Perfect 4,446,153 1,119,608,379 22
2 Toy For Kids [토이포키즈]Toy For Kids [토이포키즈] 743,000 237,652,185 4
3 BRUTOSBRUTOS 211,428 10,875,968 0
4 JN FootballJN Football 78,625 26,443,408 1
5 TOPCabinetTOPCabinet 20,428 4,719,167 0
6 FUTBOL FILTERFUTBOL FILTER 4,262 2,057,446 0
7 JRDXNJRDXN 10,090 780,023 0
8 YtCrash TricksYtCrash Tricks 60,000 1,684,837 0
9 Goal IslandGoal Island 56,200 5,585,297 0
10 BestMoviesScenesBestMoviesScenes 39,888 16,265,489 0
11 TKHDTKHD 672,000 253,468,839 14
12 Nike MéxicoNike México 12,642 226,950 0
13 That's Amazing ShortsThat's Amazing Shorts 4,520,000 2,516,883,588 143
14 Abdullah- 20Abdullah- 20 170,000 7,009,205 1
15 NitroZapNitroZap 17,750 3,466,086 0