Chia sẻ

Top Youtube Sports kênh

cấpYoutuberthuê baolượt xem videosố lượng videothể loạibắt đầu
1 WWEWWE 102,000,000 85,791,808,177 77,345 Sports 2007
2 Omar Raja - ESPNOmar Raja - ESPN 13,400,000 22,283,437,676 3,204 Sports 2007
3 SportsNationSportsNation 17,000,000 21,560,596,411 5,118 Sports 2009
4 Celine DeptCeline Dept 33,400,000 18,616,224,331 831 Sports 2023
5 House of HighlightsHouse of Highlights 14,300,000 18,008,568,924 45,216 Sports 2018
6 Dude PerfectDude Perfect 60,300,000 17,535,202,785 440 Sports 2009
7 Natan por AíNatan por Aí 21,400,000 14,780,248,677 1,543 Sports 2017
8 ESPNESPN 12,200,000 14,161,809,242 82,035 Sports 2005
9 NBANBA 21,900,000 14,156,177,274 58,562 Sports 2005
10 Tibo InShapeTibo InShape 20,900,000 13,962,913,953 3,319 Sports 2008
11 How RidiculousHow Ridiculous 22,000,000 12,785,518,699 725 Sports 2009
12 YANA CHIRKINAYANA CHIRKINA 15,200,000 11,102,146,906 2,325 Sports 2018
13 NFLNFL 12,900,000 10,110,260,644 38,588 Sports 2014
14 Nick ProNick Pro 23,800,000 9,441,292,802 730 Sports 2010
15 Red BullRed Bull 17,200,000 9,127,327,649 6,245 Sports 2006

Youtube kênh Top - số liệu thống kê chi tiết

cấpYoutuberthuê bao/nămLượt xem video/Nămsố lượng video/Năm
1 WWEWWE 6,000,000 5,046,576,951 4,549
2 Omar Raja - ESPNOmar Raja - ESPN 788,235 1,310,790,451 188
3 SportsNationSportsNation 1,133,333 1,437,373,094 341
4 Celine DeptCeline Dept 33,400,000 18,616,224,331 831
5 House of HighlightsHouse of Highlights 2,383,333 3,001,428,154 7,536
6 Dude PerfectDude Perfect 4,020,000 1,169,013,519 29
7 Natan por AíNatan por Aí 3,057,142 2,111,464,096 220
8 ESPNESPN 642,105 745,358,381 4,317
9 NBANBA 1,152,631 745,061,961 3,082
10 Tibo InShapeTibo InShape 1,306,250 872,682,122 207
11 How RidiculousHow Ridiculous 1,466,666 852,367,913 48
12 YANA CHIRKINAYANA CHIRKINA 2,533,333 1,850,357,817 387
13 NFLNFL 1,290,000 1,011,026,064 3,858
14 Nick ProNick Pro 1,700,000 674,378,057 52
15 Red BullRed Bull 955,555 507,073,758 346