Chia sẻ

Top Youtube Sports kênh

cấpYoutuberthuê baolượt xem videosố lượng videothể loạibắt đầu
1 Dude PerfectDude Perfect 57,800,000 14,554,908,930 293 Sports 2009
2 BRUTOSBRUTOS 1,480,000 76,131,776 6 Sports 2015
3 TOPCabinetTOPCabinet 143,000 33,034,174 2 Sports 2015
4 JN FootballJN Football 629,000 211,547,265 9 Sports 2014
5 JumaTwinsJumaTwins 56,700 24,837,475 2 Sports 2016
6 YtCrash TricksYtCrash Tricks 360,000 10,109,022 2 Sports 2016
7 NitroZapNitroZap 284,000 55,457,388 6 Sports 2006
8 Nike BasketballNike Basketball 430,000 701,607 1 Sports 2005
9 How RidiculousHow Ridiculous 12,000,000 4,953,315,983 383 Sports 2009
10 Best Sports VinesBest Sports Vines 469,000 6,218,790 4 Sports 2016
11 That's Amazing ShortsThat's Amazing Shorts 4,520,000 2,516,883,588 143 Sports 2021
12 Goal IslandGoal Island 281,000 27,926,489 3 Sports 2017
13 M4KM4K 1,190,000 263,760,383 34 Sports 2015
14 TKHDTKHD 3,360,000 1,267,344,199 74 Sports 2017
15 SportsHDSportsHD 4,570,000 1,295,106,537 140 Sports 2015

Youtube kênh Top - số liệu thống kê chi tiết

cấpYoutuberthuê bao/nămLượt xem video/Nămsố lượng video/Năm
1 Dude PerfectDude Perfect 4,446,153 1,119,608,379 22
2 BRUTOSBRUTOS 211,428 10,875,968 0
3 TOPCabinetTOPCabinet 20,428 4,719,167 0
4 JN FootballJN Football 78,625 26,443,408 1
5 JumaTwinsJumaTwins 9,450 4,139,579 0
6 YtCrash TricksYtCrash Tricks 60,000 1,684,837 0
7 NitroZapNitroZap 17,750 3,466,086 0
8 Nike BasketballNike Basketball 25,294 41,271 0
9 How RidiculousHow Ridiculous 923,076 381,024,306 29
10 Best Sports VinesBest Sports Vines 78,166 1,036,465 0
11 That's Amazing ShortsThat's Amazing Shorts 4,520,000 2,516,883,588 143
12 Goal IslandGoal Island 56,200 5,585,297 0
13 M4KM4K 170,000 37,680,054 4
14 TKHDTKHD 672,000 253,468,839 14
15 SportsHDSportsHD 652,857 185,015,219 20