Chia sẻ

Top Youtube Science & Technology kênh

cấpYoutuberthuê baolượt xem videosố lượng videothể loạibắt đầu
1 Mr DegrEEMr DegrEE 29,100,000 25,414,630,227 1,681 Science & Technology 2017
2 Linus Tech TipsLinus Tech Tips 15,600,000 7,826,058,049 6,886 Science & Technology 2008
3 ox_zung 원정맨ox_zung 원정맨 11,900,000 7,354,376,447 1,996 Science & Technology 2019
4 MR. INDIAN HACKERMR. INDIAN HACKER 39,800,000 7,008,263,981 1,029 Science & Technology 2012
5 Emilly VickEmilly Vick 16,900,000 6,505,754,673 607 Science & Technology 2015
6 Mark RoberMark Rober 53,300,000 6,313,297,858 155 Science & Technology 2011
7 National GeographicNational Geographic 23,200,000 6,008,552,618 10,465 Science & Technology 2006
8 Ayan MechanicAyan Mechanic 6,010,000 5,831,876,667 1,766 Science & Technology 2020
9 MrwhosethebossMrwhosetheboss 18,800,000 5,483,674,116 1,695 Science & Technology 2011
10 Business InsiderBusiness Insider 9,310,000 5,240,715,719 6,384 Science & Technology 2009
11 Hydraulic Press ChannelHydraulic Press Channel 9,480,000 5,177,861,551 780 Science & Technology 2015
12 SKY CHANNELSKY CHANNEL 10,300,000 5,095,324,990 105 Science & Technology 2021
13 ShondurasShonduras 4,660,000 4,925,278,724 1,561 Science & Technology 2008
14 Unbox TherapyUnbox Therapy 24,100,000 4,692,381,239 2,314 Science & Technology 2010
15 Samsung IndiaSamsung India 5,190,000 4,458,350,095 2,397 Science & Technology 2009

Youtube kênh Top - số liệu thống kê chi tiết

cấpYoutuberthuê bao/nămLượt xem video/Nămsố lượng video/Năm
1 Mr DegrEEMr DegrEE 4,157,142 3,630,661,461 240
2 Linus Tech TipsLinus Tech Tips 975,000 489,128,628 430
3 ox_zung 원정맨ox_zung 원정맨 2,380,000 1,470,875,289 399
4 MR. INDIAN HACKERMR. INDIAN HACKER 3,316,666 584,021,998 85
5 Emilly VickEmilly Vick 1,877,777 722,861,630 67
6 Mark RoberMark Rober 4,100,000 485,638,296 11
7 National GeographicNational Geographic 1,288,888 333,808,478 581
8 Ayan MechanicAyan Mechanic 1,502,500 1,457,969,166 441
9 MrwhosethebossMrwhosetheboss 1,446,153 421,821,085 130
10 Business InsiderBusiness Insider 620,666 349,381,047 425
11 Hydraulic Press ChannelHydraulic Press Channel 1,053,333 575,317,950 86
12 SKY CHANNELSKY CHANNEL 3,433,333 1,698,441,663 35
13 ShondurasShonduras 291,250 307,829,920 97
14 Unbox TherapyUnbox Therapy 1,721,428 335,170,088 165
15 Samsung IndiaSamsung India 346,000 297,223,339 159