Chia sẻ

Top Youtube Science & Technology kênh

cấpYoutuberthuê baolượt xem videosố lượng videothể loạibắt đầu
1 Happy LivesHappy Lives 0 10,030,294,396 580 Science & Technology 2016
2 Linus Tech TipsLinus Tech Tips 14,500,000 5,783,211,786 5,755 Science & Technology 2008
3 National GeographicNational Geographic 20,000,000 5,092,372,587 9,793 Science & Technology 2006
4 Unbox TherapyUnbox Therapy 18,200,000 4,291,185,990 2,034 Science & Technology 2010
5 MR. INDIAN HACKERMR. INDIAN HACKER 25,000,000 4,227,199,602 788 Science & Technology 2012
6 Power VisionPower Vision 9,440,000 3,704,244,895 1,295 Science & Technology 2016
7 ShondurasShonduras 3,570,000 3,447,315,283 1,448 Science & Technology 2008
8 GoogleGoogle 10,500,000 3,305,392,874 2,587 Science & Technology 2005
9 MrGearMrGear 11,800,000 3,226,834,256 765 Science & Technology 2015
10 Quantum Tech HDQuantum Tech HD 10,900,000 3,210,210,220 349 Science & Technology 2015
11 CrazyRussianHackerCrazyRussianHacker 11,400,000 3,001,413,971 1,931 Science & Technology 2012
12 Technical GurujiTechnical Guruji 22,100,000 2,996,566,152 4,456 Science & Technology 2015
13 Marques BrownleeMarques Brownlee 15,600,000 2,983,954,406 1,436 Science & Technology 2008
14 HaerteTestHaerteTest 19,900,000 2,913,880,872 1,086 Science & Technology 2011
15 Mark RoberMark Rober 21,800,000 2,798,517,275 106 Science & Technology 2011

Youtube kênh Top - số liệu thống kê chi tiết

cấpYoutuberthuê bao/nămLượt xem video/Nămsố lượng video/Năm
1 Happy LivesHappy Lives 0 1,671,715,732 96
2 Linus Tech TipsLinus Tech Tips 1,035,714 413,086,556 411
3 National GeographicNational Geographic 1,250,000 318,273,286 612
4 Unbox TherapyUnbox Therapy 1,516,666 357,598,832 169
5 MR. INDIAN HACKERMR. INDIAN HACKER 2,500,000 422,719,960 78
6 Power VisionPower Vision 1,573,333 617,374,149 215
7 ShondurasShonduras 255,000 246,236,805 103
8 GoogleGoogle 617,647 194,434,874 152
9 MrGearMrGear 1,685,714 460,976,322 109
10 Quantum Tech HDQuantum Tech HD 1,557,142 458,601,460 49
11 CrazyRussianHackerCrazyRussianHacker 1,140,000 300,141,397 193
12 Technical GurujiTechnical Guruji 3,157,142 428,080,878 636
13 Marques BrownleeMarques Brownlee 1,114,285 213,139,600 102
14 HaerteTestHaerteTest 1,809,090 264,898,261 98
15 Mark RoberMark Rober 1,981,818 254,410,661 9