Chia sẻ

Top Youtube Pets & Animals kênh

cấpYoutuberthuê baolượt xem videosố lượng videothể loạibắt đầu
1 That Little PuffThat Little Puff 31,600,000 26,452,461,568 926 Pets & Animals 2020
2 The DodoThe Dodo 15,900,000 12,137,664,223 9,234 Pets & Animals 2014
3 BBCBBC 14,200,000 10,477,904,436 19,360 Pets & Animals 2005
4 Sonyakisa8 TTSonyakisa8 TT 14,200,000 9,755,345,518 258 Pets & Animals 2021
5 Oscar's Funny WorldOscar's Funny World 13,600,000 9,663,871,034 706 Pets & Animals 2021
6 TonyTVTonyTV 10,000,000 8,903,813,967 726 Pets & Animals 2016
7 Chef Cat ChangAn Chef Cat ChangAn 10,400,000 6,829,278,684 531 Pets & Animals 2011
8 Симбочка ПимпочкаСимбочка Пимпочка 13,400,000 6,069,773,918 694 Pets & Animals 2020
9  Animals_Home Animals_Home 10,900,000 5,796,173,932 1,141 Pets & Animals 2020
10 MaymoMaymo 11,700,000 5,382,606,300 575 Pets & Animals 2006
11 Brave WildernessBrave Wilderness 21,400,000 5,137,973,334 1,012 Pets & Animals 2014
12 SBS TV동물농장x애니멀봐SBS TV동물농장x애니멀봐 4,920,000 4,955,201,869 5,485 Pets & Animals 2015
13 The Pet CollectiveThe Pet Collective 7,630,000 4,859,525,224 7,667 Pets & Animals 2012
14 BBC EarthBBC Earth 12,800,000 4,803,051,433 2,704 Pets & Animals 2009
15 Animal HTAnimal HT 13,700,000 4,794,498,941 255 Pets & Animals 2021

Youtube kênh Top - số liệu thống kê chi tiết

cấpYoutuberthuê bao/nămLượt xem video/Nămsố lượng video/Năm
1 That Little PuffThat Little Puff 7,900,000 6,613,115,392 231
2 The DodoThe Dodo 1,590,000 1,213,766,422 923
3 BBCBBC 747,368 551,468,654 1,018
4 Sonyakisa8 TTSonyakisa8 TT 4,733,333 3,251,781,839 86
5 Oscar's Funny WorldOscar's Funny World 4,533,333 3,221,290,344 235
6 TonyTVTonyTV 1,250,000 1,112,976,745 90
7 Chef Cat ChangAn Chef Cat ChangAn 800,000 525,329,129 40
8 Симбочка ПимпочкаСимбочка Пимпочка 3,350,000 1,517,443,479 173
9  Animals_Home Animals_Home 2,725,000 1,449,043,483 285
10 MaymoMaymo 650,000 299,033,683 31
11 Brave WildernessBrave Wilderness 2,140,000 513,797,333 101
12 SBS TV동물농장x애니멀봐SBS TV동물농장x애니멀봐 546,666 550,577,985 609
13 The Pet CollectiveThe Pet Collective 635,833 404,960,435 638
14 BBC EarthBBC Earth 853,333 320,203,428 180
15 Animal HTAnimal HT 4,566,666 1,598,166,313 85