Chia sẻ

Top Youtube People & Blogs kênh

cấpYoutuberthuê baolượt xem videosố lượng videothể loạibắt đầu
1 Like NastyaLike Nastya 102,000,000 85,668,565,241 737 People & Blogs 2016
2 ✿ Kids Diana Show✿ Kids Diana Show 104,000,000 84,494,902,035 1,037 People & Blogs 2015
3 ABS-CBN EntertainmentABS-CBN Entertainment 41,600,000 48,937,018,716 189,502 People & Blogs 2008
4 BLACKPINKBLACKPINK 83,100,000 28,019,603,446 451 People & Blogs 2016
5 ShakiraShakira 38,900,000 24,831,904,290 303 People & Blogs 2005
6 Maria Clara & JPMaria Clara & JP 34,600,000 21,883,747,266 680 People & Blogs 2015
7 shfa2 - شفاshfa2 - شفا 37,000,000 21,726,272,518 1,434 People & Blogs 2017
8 LUCCAS NETO - LUCCAS TOONLUCCAS NETO - LUCCAS TOON 38,400,000 21,097,629,249 1,914 People & Blogs 2014
9 shfashfa 36,600,000 19,884,644,399 901 People & Blogs 2015
10 LeoNata FamilyLeoNata Family 13,300,000 18,390,613,497 1,621 People & Blogs 2021
11 BuzzFeedVideoBuzzFeedVideo 20,200,000 17,810,943,913 7,446 People & Blogs 2011
12 mmoshayammoshaya 22,200,000 16,819,585,788 1,155 People & Blogs 2010
13 SMOLSMOL 15,500,000 16,647,293,304 2,561 People & Blogs 2021
14 Sun TVSun TV 20,000,000 16,071,086,340 40,867 People & Blogs 2016
15 Mister MaxMister Max 23,300,000 15,099,131,370 1,068 People & Blogs 2014

Youtube kênh Top - số liệu thống kê chi tiết

cấpYoutuberthuê bao/nămLượt xem video/Nămsố lượng video/Năm
1 Like NastyaLike Nastya 17,000,000 14,278,094,206 122
2 ✿ Kids Diana Show✿ Kids Diana Show 14,857,142 12,070,700,290 148
3 ABS-CBN EntertainmentABS-CBN Entertainment 2,971,428 3,495,501,336 13,535
4 BLACKPINKBLACKPINK 13,850,000 4,669,933,907 75
5 ShakiraShakira 2,288,235 1,460,700,252 17
6 Maria Clara & JPMaria Clara & JP 4,942,857 3,126,249,609 97
7 shfa2 - شفاshfa2 - شفا 7,400,000 4,345,254,503 286
8 LUCCAS NETO - LUCCAS TOONLUCCAS NETO - LUCCAS TOON 4,800,000 2,637,203,656 239
9 shfashfa 5,228,571 2,840,663,485 128
10 LeoNata FamilyLeoNata Family 13,300,000 18,390,613,497 1,621
11 BuzzFeedVideoBuzzFeedVideo 1,836,363 1,619,176,719 676
12 mmoshayammoshaya 1,850,000 1,401,632,149 96
13 SMOLSMOL 15,500,000 16,647,293,304 2,561
14 Sun TVSun TV 3,333,333 2,678,514,390 6,811
15 Mister MaxMister Max 2,912,500 1,887,391,421 133