Chia sẻ

Top Youtube People & Blogs kênh

cấpYoutuberthuê baolượt xem videosố lượng videothể loạibắt đầu
1 ✿ Kids Diana Show✿ Kids Diana Show 123,000,000 103,609,255,153 1,223 People & Blogs 2015
2 Like NastyaLike Nastya 116,000,000 100,975,744,327 885 People & Blogs 2016
3 ABS-CBN EntertainmentABS-CBN Entertainment 48,100,000 54,862,403,547 225,257 People & Blogs 2008
4 김프로KIMPRO김프로KIMPRO 40,700,000 39,371,479,670 3,174 People & Blogs 2017
5 LeoNata FamilyLeoNata Family 35,300,000 37,668,145,418 3,319 People & Blogs 2021
6 BLACKPINKBLACKPINK 93,900,000 36,021,960,664 596 People & Blogs 2016
7 ShakiraShakira 46,200,000 30,347,249,853 358 People & Blogs 2005
8 ViralHogViralHog 24,100,000 29,438,770,934 46,684 People & Blogs 2014
9 Sun TVSun TV 27,400,000 28,974,103,054 91,023 People & Blogs 2016
10 shfa2 - شفاshfa2 - شفا 44,400,000 27,637,776,590 1,761 People & Blogs 2017
11 Maria Clara & JPMaria Clara & JP 42,300,000 27,628,114,179 822 People & Blogs 2015
12 ZAMZAM ELECTRONICS TRADINGZAMZAM ELECTRONICS TRADING 57,000,000 26,132,031,723 17,674 People & Blogs 2020
13 SMOLSMOL 25,300,000 25,622,283,799 5,347 People & Blogs 2021
14 LUCCAS NETO - LUCCAS TOONLUCCAS NETO - LUCCAS TOON 44,000,000 25,309,758,147 2,734 People & Blogs 2014
15 shfashfa 43,000,000 25,048,987,155 1,122 People & Blogs 2015

Youtube kênh Top - số liệu thống kê chi tiết

cấpYoutuberthuê bao/nămLượt xem video/Nămsố lượng video/Năm
1 ✿ Kids Diana Show✿ Kids Diana Show 13,666,666 11,512,139,461 135
2 Like NastyaLike Nastya 14,500,000 12,621,968,040 110
3 ABS-CBN EntertainmentABS-CBN Entertainment 3,006,250 3,428,900,221 14,078
4 김프로KIMPRO김프로KIMPRO 5,814,285 5,624,497,095 453
5 LeoNata FamilyLeoNata Family 11,766,666 12,556,048,472 1,106
6 BLACKPINKBLACKPINK 11,737,500 4,502,745,083 74
7 ShakiraShakira 2,431,578 1,597,223,676 18
8 ViralHogViralHog 2,410,000 2,943,877,093 4,668
9 Sun TVSun TV 3,425,000 3,621,762,881 11,377
10 shfa2 - شفاshfa2 - شفا 6,342,857 3,948,253,798 251
11 Maria Clara & JPMaria Clara & JP 4,700,000 3,069,790,464 91
12 ZAMZAM ELECTRONICS TRADINGZAMZAM ELECTRONICS TRADING 14,250,000 6,533,007,930 4,418
13 SMOLSMOL 8,433,333 8,540,761,266 1,782
14 LUCCAS NETO - LUCCAS TOONLUCCAS NETO - LUCCAS TOON 4,400,000 2,530,975,814 273
15 shfashfa 4,777,777 2,783,220,795 124