Chia sẻ

Top Youtube News & Politics kênh

cấpYoutuberthuê baolượt xem videosố lượng videothể loạibắt đầu
1 Aaj TakAaj Tak 52,300,000 19,527,698,474 189,561 News & Politics 2009
2 Inside EditionInside Edition 10,800,000 18,962,984,612 26,792 News & Politics 2012
3 IndiaTVIndiaTV 31,500,000 13,024,499,594 234,163 News & Politics 2006
4 TlnovelasTlnovelas 19,400,000 12,505,831,779 28,337 News & Politics 2013
5 Raffy Tulfo in ActionRaffy Tulfo in Action 23,500,000 12,504,268,607 8,601 News & Politics 2016
6 CNNCNN 14,000,000 11,900,061,234 155,119 News & Politics 2005
7 Fox NewsFox News 9,640,000 11,726,062,484 82,009 News & Politics 2006
8 Thairath OnlineThairath Online 14,300,000 11,717,189,847 205,675 News & Politics 2010
9 Zee NewsZee News 26,200,000 11,549,340,786 141,334 News & Politics 2007
10 ABC NewsABC News 13,200,000 11,444,425,140 69,965 News & Politics 2006
11 GMA NewsGMA News 11,800,000 10,226,146,982 326,882 News & Politics 2007
12 Россия 24Россия 24 8,950,000 9,756,090,721 258,560 News & Politics 2012
13 ABS-CBN NewsABS-CBN News 13,900,000 9,304,589,816 172,498 News & Politics 2009
14 SOMOY TVSOMOY TV 15,900,000 9,199,387,630 120,334 News & Politics 2015
15 Sebastián YatraSebastián Yatra 17,300,000 9,178,304,748 193 News & Politics 2013

Youtube kênh Top - số liệu thống kê chi tiết

cấpYoutuberthuê bao/nămLượt xem video/Nămsố lượng video/Năm
1 Aaj TakAaj Tak 4,023,076 1,502,130,651 14,581
2 Inside EditionInside Edition 1,080,000 1,896,298,461 2,679
3 IndiaTVIndiaTV 1,968,750 814,031,224 14,635
4 TlnovelasTlnovelas 2,155,555 1,389,536,864 3,148
5 Raffy Tulfo in ActionRaffy Tulfo in Action 3,916,666 2,084,044,767 1,433
6 CNNCNN 823,529 700,003,602 9,124
7 Fox NewsFox News 602,500 732,878,905 5,125
8 Thairath OnlineThairath Online 1,191,666 976,432,487 17,139
9 Zee NewsZee News 1,746,666 769,956,052 9,422
10 ABC NewsABC News 825,000 715,276,571 4,372
11 GMA NewsGMA News 786,666 681,743,132 21,792
12 Россия 24Россия 24 895,000 975,609,072 25,856
13 ABS-CBN NewsABS-CBN News 1,069,230 715,737,678 13,269
14 SOMOY TVSOMOY TV 2,271,428 1,314,198,232 17,190
15 Sebastián YatraSebastián Yatra 1,922,222 1,019,811,638 21