Chia sẻ

Top Youtube News & Politics kênh

cấpYoutuberthuê baolượt xem videosố lượng videothể loạibắt đầu
1 Aaj TakAaj Tak 65,300,000 31,795,660,011 365,613 News & Politics 2009
2 Inside EditionInside Edition 13,200,000 23,993,761,845 34,600 News & Politics 2012
3 Zee NewsZee News 35,900,000 21,292,656,415 174,766 News & Politics 2007
4 IndiaTVIndiaTV 41,500,000 20,124,921,231 304,584 News & Politics 2006
5 TlnovelasTlnovelas 23,400,000 17,323,566,509 53,938 News & Politics 2013
6 Fox NewsFox News 11,300,000 16,870,380,190 105,810 News & Politics 2006
7 THAIRATH TV OriginalsTHAIRATH TV Originals 17,900,000 16,715,587,589 280,593 News & Politics 2010
8 MBCNEWSMBCNEWS 4,440,000 16,289,819,394 248,449 News & Politics 2006
9 Raffy Tulfo in ActionRaffy Tulfo in Action 27,900,000 16,274,309,978 11,237 News & Politics 2016
10 SOMOY TVSOMOY TV 23,800,000 16,040,220,906 197,160 News & Politics 2015
11 CNNCNN 16,400,000 15,922,958,540 165,135 News & Politics 2005
12 Jamuna TVJamuna TV 17,900,000 15,594,682,046 135,819 News & Politics 2017
13 TV9 MarathiTV9 Marathi 10,600,000 14,874,060,366 385,527 News & Politics 2014
14 ABC NewsABC News 16,700,000 14,766,436,670 89,940 News & Politics 2006
15 KOMPASTVKOMPASTV 17,300,000 13,837,344,872 312,810 News & Politics 2013

Youtube kênh Top - số liệu thống kê chi tiết

cấpYoutuberthuê bao/nămLượt xem video/Nămsố lượng video/Năm
1 Aaj TakAaj Tak 4,353,333 2,119,710,667 24,374
2 Inside EditionInside Edition 1,100,000 1,999,480,153 2,883
3 Zee NewsZee News 2,111,764 1,252,509,200 10,280
4 IndiaTVIndiaTV 2,305,555 1,118,051,179 16,921
5 TlnovelasTlnovelas 2,127,272 1,574,869,682 4,903
6 Fox NewsFox News 627,777 937,243,343 5,878
7 THAIRATH TV OriginalsTHAIRATH TV Originals 1,278,571 1,193,970,542 20,042
8 MBCNEWSMBCNEWS 246,666 904,989,966 13,802
9 Raffy Tulfo in ActionRaffy Tulfo in Action 3,487,500 2,034,288,747 1,404
10 SOMOY TVSOMOY TV 2,644,444 1,782,246,767 21,906
11 CNNCNN 863,157 838,050,449 8,691
12 Jamuna TVJamuna TV 2,557,142 2,227,811,720 19,402
13 TV9 MarathiTV9 Marathi 1,060,000 1,487,406,036 38,552
14 ABC NewsABC News 927,777 820,357,592 4,996
15 KOMPASTVKOMPASTV 1,572,727 1,257,940,442 28,437