Chia sẻ

Top Youtube Music kênh

cấpYoutuberthuê baolượt xem videosố lượng videothể loạibắt đầu
1 T-SeriesT-Series 267,000,000 257,360,883,449 21,124 Music 2006
2 Zee Music CompanyZee Music Company 107,000,000 66,865,918,116 11,228 Music 2014
3 netd müziknetd müzik 25,400,000 61,024,947,078 25,610 Music 2014
4 El Reino InfantilEl Reino Infantil 64,400,000 60,436,936,476 1,475 Music 2011
5 Wave MusicWave Music 62,000,000 42,763,109,651 20,155 Music 2014
6 Tips OfficialTips Official 66,300,000 38,869,531,435 5,824 Music 2007
7 Canal KondZillaCanal KondZilla 67,100,000 38,293,254,115 2,808 Music 2012
8 Taylor SwiftTaylor Swift 59,200,000 35,440,261,917 268 Music 2006
9 Bad BunnyBad Bunny 47,900,000 35,010,892,583 155 Music 2014
10 LooLoo Kids - Nursery Rhymes and Children's SongsLooLoo Kids - Nursery Rhymes and Children's Songs 56,900,000 34,452,207,733 843 Music 2014
11 HYBE LABELSHYBE LABELS 74,900,000 34,275,391,827 1,847 Music 2008
12 T-Series Bhakti SagarT-Series Bhakti Sagar 67,800,000 34,053,262,434 28,015 Music 2011
13 Ed SheeranEd Sheeran 54,700,000 32,437,895,947 475 Music 2006
14 Justin BieberJustin Bieber 73,000,000 32,308,818,102 249 Music 2007
15 DisneyMusicVEVODisneyMusicVEVO 34,800,000 31,986,543,826 2,297 Music 2010

Youtube kênh Top - số liệu thống kê chi tiết

cấpYoutuberthuê bao/nămLượt xem video/Nămsố lượng video/Năm
1 T-SeriesT-Series 14,833,333 14,297,826,858 1,173
2 Zee Music CompanyZee Music Company 10,700,000 6,686,591,811 1,122
3 netd müziknetd müzik 2,540,000 6,102,494,707 2,561
4 El Reino InfantilEl Reino Infantil 4,953,846 4,648,995,113 113
5 Wave MusicWave Music 6,200,000 4,276,310,965 2,015
6 Tips OfficialTips Official 3,900,000 2,286,443,025 342
7 Canal KondZillaCanal KondZilla 5,591,666 3,191,104,509 234
8 Taylor SwiftTaylor Swift 3,288,888 1,968,903,439 14
9 Bad BunnyBad Bunny 4,790,000 3,501,089,258 15
10 LooLoo Kids - Nursery Rhymes and Children's SongsLooLoo Kids - Nursery Rhymes and Children's Songs 5,690,000 3,445,220,773 84
11 HYBE LABELSHYBE LABELS 4,681,250 2,142,211,989 115
12 T-Series Bhakti SagarT-Series Bhakti Sagar 5,215,384 2,619,481,725 2,155
13 Ed SheeranEd Sheeran 3,038,888 1,802,105,330 26
14 Justin BieberJustin Bieber 4,294,117 1,900,518,711 14
15 DisneyMusicVEVODisneyMusicVEVO 2,485,714 2,284,753,130 164