Chia sẻ

Top Youtube Howto & Style kênh

cấpYoutuberthuê baolượt xem videosố lượng videothể loạibắt đầu
1 李子柒 Liziqi李子柒 Liziqi 17,000,000 2,779,211,465 128 Howto & Style 2017
2 free지아free지아 1,850,000 1,334,752 1 Howto & Style 2019
3 BUDdee CHANNALBUDdee CHANNAL 410,000 4,962,659 1 Howto & Style 2014
4 Yummy CakeYummy Cake 1,260,000 38,573,155 5 Howto & Style 2011
5 Village Cooking ChannelVillage Cooking Channel 17,100,000 4,325,610,119 208 Howto & Style 2018
6 JunsKitchenJunsKitchen 5,310,000 378,705,893 37 Howto & Style 2012
7 SaraBeautyCorner - DIY, Comedy, Makeup, Nail ArtSaraBeautyCorner - DIY, Comedy, Makeup, Nail Art 10,400,000 2,193,647,271 139 Howto & Style 2012
8 Random HandsRandom Hands 5,340,000 915,856,338 79 Howto & Style 2017
9 إسماعيل صياد Smail Sayadإسماعيل صياد Smail Sayad 44,100 15,407,818 1 Howto & Style 2016
10 Gulshan KalraGulshan Kalra 11,500,000 5,590,352,153 318 Howto & Style 2018
11 100 Cool Ideas!100 Cool Ideas! 189,000 12,687,686 2 Howto & Style 2014
12 Pelangi WarnaPelangi Warna 3,960,000 100,183,031 26 Howto & Style 2011
13 Trend AgencyTrend Agency 1,470,000 1,471,451 2 Howto & Style 2015
14 The SThe S 3,700,000 717,516,352 72 Howto & Style 2018
15 Mini FoodkeyMini Foodkey 2,980,000 1,515,922,809 95 Howto & Style 2017

Youtube kênh Top - số liệu thống kê chi tiết

cấpYoutuberthuê bao/nămLượt xem video/Nămsố lượng video/Năm
1 李子柒 Liziqi李子柒 Liziqi 3,400,000 555,842,293 25
2 free지아free지아 616,666 444,917 0
3 BUDdee CHANNALBUDdee CHANNAL 51,250 620,332 0
4 Yummy CakeYummy Cake 114,545 3,506,650 0
5 Village Cooking ChannelVillage Cooking Channel 4,275,000 1,081,402,529 52
6 JunsKitchenJunsKitchen 531,000 37,870,589 3
7 SaraBeautyCorner - DIY, Comedy, Makeup, Nail ArtSaraBeautyCorner - DIY, Comedy, Makeup, Nail Art 1,040,000 219,364,727 13
8 Random HandsRandom Hands 1,068,000 183,171,267 15
9 إسماعيل صياد Smail Sayadإسماعيل صياد Smail Sayad 7,350 2,567,969 0
10 Gulshan KalraGulshan Kalra 2,875,000 1,397,588,038 79
11 100 Cool Ideas!100 Cool Ideas! 23,625 1,585,960 0
12 Pelangi WarnaPelangi Warna 360,000 9,107,548 2
13 Trend AgencyTrend Agency 210,000 210,207 0
14 The SThe S 925,000 179,379,088 18
15 Mini FoodkeyMini Foodkey 596,000 303,184,561 19