Chia sẻ

Top Youtube Howto & Style kênh

cấpYoutuberthuê baolượt xem videosố lượng videothể loạibắt đầu
1 5-Minute Crafts5-Minute Crafts 80,700,000 27,393,166,286 7,051 Howto & Style 2016
2 Gulshan KalraGulshan Kalra 36,800,000 16,437,246,749 669 Howto & Style 2018
3 albert_cancookalbert_cancook 19,900,000 14,416,366,623 706 Howto & Style 2020
4 Fede VigevaniFede Vigevani 51,200,000 14,174,983,638 1,330 Howto & Style 2009
5 chefkoudychefkoudy 6,210,000 11,158,777,503 1,093 Howto & Style 2020
6 BRIGHT SIDEBRIGHT SIDE 44,600,000 11,150,101,156 7,958 Howto & Style 2017
7 Troom TroomTroom Troom 23,900,000 10,361,859,943 2,724 Howto & Style 2015
8 Wood MoodWood Mood 9,560,000 8,832,757,865 3,075 Howto & Style 2021
9 SUPER SLICK SLIME SAMSUPER SLICK SLIME SAM 20,600,000 8,281,730,775 1,178 Howto & Style 2018
10 Fabiosa Best LifehacksFabiosa Best Lifehacks 12,600,000 7,713,861,902 1,434 Howto & Style 2019
11 Troom Troom ArabicTroom Troom Arabic 12,000,000 7,540,769,342 2,734 Howto & Style 2015
12 Трум ТрумТрум Трум 15,300,000 7,336,738,999 2,659 Howto & Style 2015
13 Village Cooking ChannelVillage Cooking Channel 24,900,000 7,335,606,046 236 Howto & Style 2018
14 Tonni art and craftTonni art and craft 15,900,000 7,119,537,242 1,483 Howto & Style 2017
15 Troom Troom IndiaTroom Troom India 13,000,000 7,002,641,750 2,612 Howto & Style 2015

Youtube kênh Top - số liệu thống kê chi tiết

cấpYoutuberthuê bao/nămLượt xem video/Nămsố lượng video/Năm
1 5-Minute Crafts5-Minute Crafts 10,087,500 3,424,145,785 881
2 Gulshan KalraGulshan Kalra 6,133,333 2,739,541,124 111
3 albert_cancookalbert_cancook 4,975,000 3,604,091,655 176
4 Fede VigevaniFede Vigevani 3,413,333 944,998,909 88
5 chefkoudychefkoudy 1,552,500 2,789,694,375 273
6 BRIGHT SIDEBRIGHT SIDE 6,371,428 1,592,871,593 1,136
7 Troom TroomTroom Troom 2,655,555 1,151,317,771 302
8 Wood MoodWood Mood 3,186,666 2,944,252,621 1,025
9 SUPER SLICK SLIME SAMSUPER SLICK SLIME SAM 3,433,333 1,380,288,462 196
10 Fabiosa Best LifehacksFabiosa Best Lifehacks 2,520,000 1,542,772,380 286
11 Troom Troom ArabicTroom Troom Arabic 1,333,333 837,863,260 303
12 Трум ТрумТрум Трум 1,700,000 815,193,222 295
13 Village Cooking ChannelVillage Cooking Channel 4,150,000 1,222,601,007 39
14 Tonni art and craftTonni art and craft 2,271,428 1,017,076,748 211
15 Troom Troom IndiaTroom Troom India 1,444,444 778,071,305 290