Chia sẻ

Top Youtube Gaming kênh

cấpYoutuberthuê baolượt xem videosố lượng videothể loạibắt đầu
1 PewDiePiePewDiePie 111,000,000 29,310,231,552 4,765 Gaming 2010
2 A4A4 54,800,000 28,718,873,871 915 Gaming 2014
3 BETER BÖCÜKBETER BÖCÜK 47,600,000 28,437,145,009 4,751 Gaming 2012
4 SSSniperWolfSSSniperWolf 34,400,000 25,060,369,189 3,581 Gaming 2013
5 FGTeeVFGTeeV 23,300,000 24,932,527,209 1,822 Gaming 2013
6 AphmauAphmau 20,600,000 22,281,239,271 4,935 Gaming 2012
7 MarkiplierMarkiplier 36,700,000 21,479,947,342 5,595 Gaming 2012
8 DanTDMDanTDM 28,700,000 19,827,962,581 3,707 Gaming 2012
9 MikecrackMikecrack 50,100,000 18,538,508,597 2,038 Gaming 2015
10 IGNIGN 18,200,000 17,592,051,065 162,712 Gaming 2006
11 Linh Nhi ShortsLinh Nhi Shorts 18,600,000 17,435,851,427 3,060 Gaming 2013
12 jacksepticeyejacksepticeye 30,700,000 16,774,658,481 5,195 Gaming 2007
13 GH'SGH'S 21,500,000 16,402,355,616 850 Gaming 2020
14 VanossGamingVanossGaming 25,900,000 16,025,581,100 1,914 Gaming 2011
15 VEGETTA777VEGETTA777 34,100,000 15,787,959,782 7,980 Gaming 2008

Youtube kênh Top - số liệu thống kê chi tiết

cấpYoutuberthuê bao/nămLượt xem video/Nămsố lượng video/Năm
1 PewDiePiePewDiePie 7,928,571 2,093,587,968 340
2 A4A4 5,480,000 2,871,887,387 91
3 BETER BÖCÜKBETER BÖCÜK 3,966,666 2,369,762,084 395
4 SSSniperWolfSSSniperWolf 3,127,272 2,278,215,380 325
5 FGTeeVFGTeeV 2,118,181 2,266,593,382 165
6 AphmauAphmau 1,716,666 1,856,769,939 411
7 MarkiplierMarkiplier 3,058,333 1,789,995,611 466
8 DanTDMDanTDM 2,391,666 1,652,330,215 308
9 MikecrackMikecrack 5,566,666 2,059,834,288 226
10 IGNIGN 1,011,111 977,336,170 9,039
11 Linh Nhi ShortsLinh Nhi Shorts 1,690,909 1,585,077,402 278
12 jacksepticeyejacksepticeye 1,805,882 986,744,616 305
13 GH'SGH'S 5,375,000 4,100,588,904 212
14 VanossGamingVanossGaming 1,992,307 1,232,737,007 147
15 VEGETTA777VEGETTA777 2,131,250 986,747,486 498