Chia sẻ

Top Youtube Gaming kênh

cấpYoutuberthuê baolượt xem videosố lượng videothể loạibắt đầu
1 PewDiePiePewDiePie 111,000,000 28,763,858,462 4,685 Gaming 2010
2 FGTeeVFGTeeV 21,300,000 23,042,009,321 1,641 Gaming 2013
3 SSSniperWolfSSSniperWolf 33,000,000 21,828,783,263 3,178 Gaming 2013
4 MarkiplierMarkiplier 34,000,000 19,216,762,297 5,353 Gaming 2012
5 DanTDMDanTDM 26,300,000 18,921,811,739 3,637 Gaming 2012
6 A4A4 42,700,000 18,745,561,114 690 Gaming 2014
7 jacksepticeyejacksepticeye 28,900,000 15,715,411,978 5,022 Gaming 2007
8 VanossGamingVanossGaming 25,800,000 15,120,419,112 1,637 Gaming 2011
9 VEGETTA777VEGETTA777 33,600,000 15,117,138,570 7,244 Gaming 2008
10 IGNIGN 17,100,000 15,071,038,270 151,773 Gaming 2006
11 MikecrackMikecrack 35,800,000 14,627,023,587 1,796 Gaming 2015
12 AphmauAphmau 14,900,000 14,515,036,102 4,118 Gaming 2012
13 PopularMMOsPopularMMOs 17,200,000 14,506,487,557 4,686 Gaming 2012
14 JellyJelly 23,100,000 14,403,153,057 5,794 Gaming 2014
15 JuegaGermanJuegaGerman 46,700,000 13,986,524,836 2,001 Gaming 2013

Youtube kênh Top - số liệu thống kê chi tiết

cấpYoutuberthuê bao/nămLượt xem video/Nămsố lượng video/Năm
1 PewDiePiePewDiePie 9,250,000 2,396,988,205 390
2 FGTeeVFGTeeV 2,366,666 2,560,223,257 182
3 SSSniperWolfSSSniperWolf 3,666,666 2,425,420,362 353
4 MarkiplierMarkiplier 3,400,000 1,921,676,229 535
5 DanTDMDanTDM 2,630,000 1,892,181,173 363
6 A4A4 5,337,500 2,343,195,139 86
7 jacksepticeyejacksepticeye 1,926,666 1,047,694,131 334
8 VanossGamingVanossGaming 2,345,454 1,374,583,555 148
9 VEGETTA777VEGETTA777 2,400,000 1,079,795,612 517
10 IGNIGN 1,068,750 941,939,891 9,485
11 MikecrackMikecrack 5,114,285 2,089,574,798 256
12 AphmauAphmau 1,490,000 1,451,503,610 411
13 PopularMMOsPopularMMOs 1,720,000 1,450,648,755 468
14 JellyJelly 2,887,500 1,800,394,132 724
15 JuegaGermanJuegaGerman 5,188,888 1,554,058,315 222