Chia sẻ

Top Youtube Film & Animation kênh

cấpYoutuberthuê baolượt xem videosố lượng videothể loạibắt đầu
1 MovieclipsMovieclips 61,400,000 62,204,713,853 40,622 Film & Animation 2006
2 YRFYRF 60,100,000 41,125,102,778 4,097 Film & Animation 2006
3 Маша и МедведьМаша и Медведь 48,400,000 40,360,412,068 1,733 Film & Animation 2011
4 Galinha PintadinhaGalinha Pintadinha 35,900,000 32,404,387,400 65 Film & Animation 2006
5 GoldminesGoldmines 97,200,000 29,050,758,234 8,561 Film & Animation 2012
6 Peppa Pig - Official ChannelPeppa Pig - Official Channel 35,300,000 25,883,950,911 6,443 Film & Animation 2013
7 Nick Jr.Nick Jr. 30,000,000 23,951,082,906 5,480 Film & Animation 2012
8 El Payaso Plim PlimEl Payaso Plim Plim 21,800,000 23,518,967,771 1,621 Film & Animation 2013
9 PowerKids TVPowerKids TV 40,700,000 21,554,911,990 8,081 Film & Animation 2014
10 WowKidzWowKidz 36,500,000 19,094,704,578 7,683 Film & Animation 2015
11 DaFuq!?Boom!DaFuq!?Boom! 42,100,000 16,625,795,052 295 Film & Animation 2016
12 Masha y el OsoMasha y el Oso 33,600,000 16,497,791,819 1,361 Film & Animation 2016
13 Selena GomezSelena Gomez 34,600,000 14,136,172,748 193 Film & Animation 2008
14 BeatboxJCOPBeatboxJCOP 30,700,000 13,839,318,991 978 Film & Animation 2011
15 Rotten Tomatoes TrailersRotten Tomatoes Trailers 15,800,000 13,390,451,939 11,209 Film & Animation 2011

Youtube kênh Top - số liệu thống kê chi tiết

cấpYoutuberthuê bao/nămLượt xem video/Nămsố lượng video/Năm
1 MovieclipsMovieclips 3,411,111 3,455,817,436 2,256
2 YRFYRF 3,338,888 2,284,727,932 227
3 Маша и МедведьМаша и Медведь 3,723,076 3,104,647,082 133
4 Galinha PintadinhaGalinha Pintadinha 1,994,444 1,800,243,744 3
5 GoldminesGoldmines 8,100,000 2,420,896,519 713
6 Peppa Pig - Official ChannelPeppa Pig - Official Channel 3,209,090 2,353,086,446 585
7 Nick Jr.Nick Jr. 2,500,000 1,995,923,575 456
8 El Payaso Plim PlimEl Payaso Plim Plim 1,981,818 2,138,087,979 147
9 PowerKids TVPowerKids TV 4,070,000 2,155,491,199 808
10 WowKidzWowKidz 4,055,555 2,121,633,842 853
11 DaFuq!?Boom!DaFuq!?Boom! 5,262,500 2,078,224,381 36
12 Masha y el OsoMasha y el Oso 4,200,000 2,062,223,977 170
13 Selena GomezSelena Gomez 2,162,500 883,510,796 12
14 BeatboxJCOPBeatboxJCOP 2,361,538 1,064,562,999 75
15 Rotten Tomatoes TrailersRotten Tomatoes Trailers 1,215,384 1,030,034,764 862