Chia sẻ

Top Youtube Entertainment kênh

cấpYoutuberthuê baolượt xem videosố lượng videothể loạibắt đầu
1 Vlad and NikiVlad and Niki 119,000,000 91,038,201,007 723 Entertainment 2018
2 Zee TVZee TV 80,800,000 89,447,496,540 175,717 Entertainment 2005
3 Toys and ColorsToys and Colors 56,800,000 65,736,047,421 1,243 Entertainment 2016
4 Ryan's WorldRyan's World 37,100,000 57,661,261,922 2,815 Entertainment 2015
5 HAR PAL GEOHAR PAL GEO 54,500,000 53,665,321,812 133,772 Entertainment 2008
6 ARY Digital HDARY Digital HD 53,800,000 51,051,171,551 139,282 Entertainment 2016
7 MrBeastMrBeast 274,000,000 50,673,658,296 798 Entertainment 2012
8 StarPlusStarPlus 43,300,000 43,137,289,741 90,302 Entertainment 2006
9 Vijay TelevisionVijay Television 24,200,000 40,373,293,930 73,199 Entertainment 2007
10 KL BRO Biju RithvikKL BRO Biju Rithvik 49,700,000 39,414,059,159 2,531 Entertainment 2020
11 D BillionsD Billions 30,200,000 38,801,926,399 1,053 Entertainment 2019
12 WorkpointOfficialWorkpointOfficial 40,900,000 38,448,050,882 83,955 Entertainment 2012
13 Tsuriki ShowTsuriki Show 30,400,000 38,008,910,468 3,999 Entertainment 2019
14 HUM TVHUM TV 39,300,000 33,146,079,242 142,365 Entertainment 2011
15 Get MoviesGet Movies 51,000,000 32,939,595,269 3,503 Entertainment 2006

Youtube kênh Top - số liệu thống kê chi tiết

cấpYoutuberthuê bao/nămLượt xem video/Nămsố lượng video/Năm
1 Vlad and NikiVlad and Niki 19,833,333 15,173,033,501 120
2 Zee TVZee TV 4,252,631 4,707,762,975 9,248
3 Toys and ColorsToys and Colors 7,100,000 8,217,005,927 155
4 Ryan's WorldRyan's World 4,122,222 6,406,806,880 312
5 HAR PAL GEOHAR PAL GEO 3,406,250 3,354,082,613 8,360
6 ARY Digital HDARY Digital HD 6,725,000 6,381,396,443 17,410
7 MrBeastMrBeast 22,833,333 4,222,804,858 66
8 StarPlusStarPlus 2,405,555 2,396,516,096 5,016
9 Vijay TelevisionVijay Television 1,423,529 2,374,899,642 4,305
10 KL BRO Biju RithvikKL BRO Biju Rithvik 12,425,000 9,853,514,789 632
11 D BillionsD Billions 6,040,000 7,760,385,279 210
12 WorkpointOfficialWorkpointOfficial 3,408,333 3,204,004,240 6,996
13 Tsuriki ShowTsuriki Show 6,080,000 7,601,782,093 799
14 HUM TVHUM TV 3,023,076 2,549,698,403 10,951
15 Get MoviesGet Movies 2,833,333 1,829,977,514 194