Chia sẻ

Top Youtube Comedy kênh

cấpYoutuberthuê baolượt xem videosố lượng videothể loạibắt đầu
1 LankyBoxLankyBox 23,800,000 31,938,076,559 7,635 Comedy 2016
2 Alan Chikin ChowAlan Chikin Chow 20,900,000 22,197,517,781 745 Comedy 2020
3 Marta and RustamMarta and Rustam 17,300,000 17,710,436,027 641 Comedy 2021
4 The Tonight Show Starring Jimmy FallonThe Tonight Show Starring Jimmy Fallon 30,900,000 16,882,496,383 8,803 Comedy 2006
5 dednahypedednahype 15,700,000 16,245,251,025 1,542 Comedy 2020
6 Jkk EntertainmentJkk Entertainment 37,000,000 16,101,179,213 211 Comedy 2017
7 Shorts BreakShorts Break 22,500,000 15,354,362,356 392 Comedy 2021
8 MoniLinaMoniLina 11,200,000 15,221,076,890 746 Comedy 2021
9 Talking TomTalking Tom 29,600,000 14,830,235,432 490 Comedy 2010
10 Topper GuildTopper Guild 16,100,000 12,892,838,022 683 Comedy 2014
11 東海オンエア東海オンエア 6,860,000 12,145,659,037 2,694 Comedy 2013
12 Spider SlackSpider Slack 20,400,000 11,910,888,388 768 Comedy 2020
13 Daniel LaBelleDaniel LaBelle 21,100,000 11,276,357,340 270 Comedy 2009
14 KHANDESHI MOVIESKHANDESHI MOVIES 33,300,000 11,266,561,566 207 Comedy 2013
15 HikakinTVHikakinTV 11,100,000 10,617,375,971 3,295 Comedy 2011

Youtube kênh Top - số liệu thống kê chi tiết

cấpYoutuberthuê bao/nămLượt xem video/Nămsố lượng video/Năm
1 LankyBoxLankyBox 3,400,000 4,562,582,365 1,090
2 Alan Chikin ChowAlan Chikin Chow 6,966,666 7,399,172,593 248
3 Marta and RustamMarta and Rustam 8,650,000 8,855,218,013 320
4 The Tonight Show Starring Jimmy FallonThe Tonight Show Starring Jimmy Fallon 1,817,647 993,088,022 517
5 dednahypedednahype 5,233,333 5,415,083,675 514
6 Jkk EntertainmentJkk Entertainment 6,166,666 2,683,529,868 35
7 Shorts BreakShorts Break 11,250,000 7,677,181,178 196
8 MoniLinaMoniLina 5,600,000 7,610,538,445 373
9 Talking TomTalking Tom 2,276,923 1,140,787,340 37
10 Topper GuildTopper Guild 1,788,888 1,432,537,558 75
11 東海オンエア東海オンエア 686,000 1,214,565,903 269
12 Spider SlackSpider Slack 6,800,000 3,970,296,129 256
13 Daniel LaBelleDaniel LaBelle 1,507,142 805,454,095 19
14 KHANDESHI MOVIESKHANDESHI MOVIES 3,330,000 1,126,656,156 20
15 HikakinTVHikakinTV 925,000 884,781,330 274