Chia sẻ

Top Youtube Comedy kênh

cấpYoutuberthuê baolượt xem videosố lượng videothể loạibắt đầu
1 LankyBoxLankyBox 21,500,000 28,904,626,860 6,481 Comedy 2016
2 Alan Chikin ChowAlan Chikin Chow 15,500,000 16,743,082,959 609 Comedy 2020
3 The Tonight Show Starring Jimmy FallonThe Tonight Show Starring Jimmy Fallon 30,400,000 16,435,904,252 8,260 Comedy 2006
4 Jkk EntertainmentJkk Entertainment 36,400,000 15,647,306,358 203 Comedy 2017
5 Marta and RustamMarta and Rustam 13,800,000 14,776,674,166 515 Comedy 2021
6 Talking TomTalking Tom 28,500,000 14,243,063,975 459 Comedy 2010
7 MoniLinaMoniLina 8,950,000 13,251,014,976 620 Comedy 2021
8 dednahypedednahype 11,700,000 11,740,641,655 992 Comedy 2020
9 東海オンエア東海オンエア 6,710,000 11,462,418,347 2,569 Comedy 2013
10 Shorts BreakShorts Break 16,400,000 11,190,413,372 319 Comedy 2021
11 KHANDESHI MOVIESKHANDESHI MOVIES 32,800,000 10,981,669,535 199 Comedy 2013
12 HikakinTVHikakinTV 10,900,000 10,251,183,209 3,235 Comedy 2011
13 SmoshSmosh 24,900,000 10,222,859,710 1,421 Comedy 2005
14 Topper GuildTopper Guild 9,800,000 10,204,820,864 560 Comedy 2014
15 enchufetvenchufetv 26,500,000 10,170,141,257 1,041 Comedy 2011

Youtube kênh Top - số liệu thống kê chi tiết

cấpYoutuberthuê bao/nămLượt xem video/Nămsố lượng video/Năm
1 LankyBoxLankyBox 3,583,333 4,817,437,810 1,080
2 Alan Chikin ChowAlan Chikin Chow 7,750,000 8,371,541,479 304
3 The Tonight Show Starring Jimmy FallonThe Tonight Show Starring Jimmy Fallon 1,900,000 1,027,244,015 516
4 Jkk EntertainmentJkk Entertainment 7,280,000 3,129,461,271 40
5 Marta and RustamMarta and Rustam 13,800,000 14,776,674,166 515
6 Talking TomTalking Tom 2,375,000 1,186,921,997 38
7 MoniLinaMoniLina 8,950,000 13,251,014,976 620
8 dednahypedednahype 5,850,000 5,870,320,827 496
9 東海オンエア東海オンエア 745,555 1,273,602,038 285
10 Shorts BreakShorts Break 16,400,000 11,190,413,372 319
11 KHANDESHI MOVIESKHANDESHI MOVIES 3,644,444 1,220,185,503 22
12 HikakinTVHikakinTV 990,909 931,925,746 294
13 SmoshSmosh 1,464,705 601,344,688 83
14 Topper GuildTopper Guild 1,225,000 1,275,602,608 70
15 enchufetvenchufetv 2,409,090 924,558,296 94