Chia sẻ

Top Youtube Comedy kênh

cấpYoutuberthuê baolượt xem videosố lượng videothể loạibắt đầu
1 LankyBoxLankyBox 38,000,000 43,128,126,599 11,581 Comedy 2016
2 Alan Chikin ChowAlan Chikin Chow 44,900,000 39,281,824,286 1,232 Comedy 2020
3 dednahypedednahype 27,100,000 28,240,276,403 3,092 Comedy 2020
4 Shorts BreakShorts Break 40,100,000 27,675,368,368 617 Comedy 2021
5 ISSEI / いっせいISSEI / いっせい 29,500,000 27,450,750,888 2,730 Comedy 2014
6 Marta and RustamMarta and Rustam 32,600,000 27,369,581,953 1,092 Comedy 2021
7 Spider SlackSpider Slack 34,900,000 19,519,621,447 1,238 Comedy 2020
8 Topper GuildTopper Guild 30,400,000 18,982,038,431 993 Comedy 2014
9 _vector__vector_ 26,100,000 18,264,094,186 541 Comedy 2019
10 Apu AloneApu Alone 15,400,000 17,670,284,487 4,662 Comedy 2021
11 The Tonight Show Starring Jimmy FallonThe Tonight Show Starring Jimmy Fallon 31,600,000 17,633,923,798 10,284 Comedy 2006
12 MoniLinaMoniLina 14,900,000 17,583,733,175 872 Comedy 2021
13 Daniel LaBelleDaniel LaBelle 30,400,000 17,024,579,339 335 Comedy 2009
14 Jkk EntertainmentJkk Entertainment 37,900,000 16,933,509,910 236 Comedy 2017
15 Alejo IgoaAlejo Igoa 40,100,000 16,836,600,992 1,071 Comedy 2014

Youtube kênh Top - số liệu thống kê chi tiết

cấpYoutuberthuê bao/nămLượt xem video/Nămsố lượng video/Năm
1 LankyBoxLankyBox 4,750,000 5,391,015,824 1,447
2 Alan Chikin ChowAlan Chikin Chow 11,225,000 9,820,456,071 308
3 dednahypedednahype 6,775,000 7,060,069,100 773
4 Shorts BreakShorts Break 13,366,666 9,225,122,789 205
5 ISSEI / いっせいISSEI / いっせい 2,950,000 2,745,075,088 273
6 Marta and RustamMarta and Rustam 10,866,666 9,123,193,984 364
7 Spider SlackSpider Slack 8,725,000 4,879,905,361 309
8 Topper GuildTopper Guild 3,040,000 1,898,203,843 99
9 _vector__vector_ 5,220,000 3,652,818,837 108
10 Apu AloneApu Alone 5,133,333 5,890,094,829 1,554
11 The Tonight Show Starring Jimmy FallonThe Tonight Show Starring Jimmy Fallon 1,755,555 979,662,433 571
12 MoniLinaMoniLina 4,966,666 5,861,244,391 290
13 Daniel LaBelleDaniel LaBelle 2,026,666 1,134,971,955 22
14 Jkk EntertainmentJkk Entertainment 5,414,285 2,419,072,844 33
15 Alejo IgoaAlejo Igoa 4,010,000 1,683,660,099 107