Chia sẻ

Top Youtube kênh

cấpYoutuberthuê baolượt xem videosố lượng videothể loạibắt đầu
1 MrBeastMrBeast 274,000,000 50,673,658,296 798 Entertainment 2012
2 T-SeriesT-Series 267,000,000 257,360,883,449 21,124 Music 2006
3 YouTube MoviesYouTube Movies 181,000,000 0 0 Film & Animation 2015
4 Cocomelon - Nursery RhymesCocomelon - Nursery Rhymes 176,000,000 182,880,824,642 1,176 Education 2006
5 SET IndiaSET India 173,000,000 164,752,635,787 139,053 Shows 2006
6 ✿ Kids Diana Show✿ Kids Diana Show 123,000,000 103,609,255,153 1,223 People & Blogs 2015
7 MusicMusic 121,000,000 0 0 2013
8 Vlad and NikiVlad and Niki 119,000,000 91,038,201,007 723 Entertainment 2018
9 Like NastyaLike Nastya 116,000,000 100,975,744,327 885 People & Blogs 2016
10 PewDiePiePewDiePie 111,000,000 29,310,231,552 4,765 Gaming 2010
11 Zee Music CompanyZee Music Company 107,000,000 66,865,918,116 11,228 Music 2014
12 WWEWWE 102,000,000 85,001,856,986 76,646 Sports 2007
13 GoldminesGoldmines 97,200,000 29,050,758,234 8,561 Film & Animation 2012
14 BLACKPINKBLACKPINK 93,900,000 36,021,960,664 596 People & Blogs 2016
15 GamingGaming 93,300,000 0 0 2013

Youtube kênh Top - số liệu thống kê chi tiết

cấpYoutuberthuê bao/nămLượt xem video/Nămsố lượng video/Năm
1 MrBeastMrBeast 22,833,333 4,222,804,858 66
2 T-SeriesT-Series 14,833,333 14,297,826,858 1,173
3 YouTube MoviesYouTube Movies 20,111,111 0 0
4 Cocomelon - Nursery RhymesCocomelon - Nursery Rhymes 9,777,777 10,160,045,813 65
5 SET IndiaSET India 9,611,111 9,152,924,210 7,725
6 ✿ Kids Diana Show✿ Kids Diana Show 13,666,666 11,512,139,461 135
7 MusicMusic 11,000,000 0 0
8 Vlad and NikiVlad and Niki 19,833,333 15,173,033,501 120
9 Like NastyaLike Nastya 14,500,000 12,621,968,040 110
10 PewDiePiePewDiePie 7,928,571 2,093,587,968 340
11 Zee Music CompanyZee Music Company 10,700,000 6,686,591,811 1,122
12 WWEWWE 6,000,000 5,000,109,234 4,508
13 GoldminesGoldmines 8,100,000 2,420,896,519 713
14 BLACKPINKBLACKPINK 11,737,500 4,502,745,083 74
15 GamingGaming 8,481,818 0 0