Chia sẻ

Top Youtube kênh

cấpYoutuberthuê baolượt xem videosố lượng videothể loạibắt đầu
1 toycantandotoycantando 26,200,000 14,421,811,411 526 Music 2009
2 CodiscosCodiscos 12,600,000 10,448,500,506 7,093 Music 2007
3 CamiloCamilo 15,600,000 6,308,728,409 113 Music 2010
4 MTZ Manuel TurizoMTZ Manuel Turizo 9,030,000 5,923,651,016 107 Music 2016
5 Caracol TelevisiónCaracol Televisión 7,000,000 2,751,172,272 19,424 Entertainment 2007
6 KapitalMusicTvKapitalMusicTv 3,360,000 2,382,642,493 121 Music 2013
7 Lulu99Lulu99 12,000,000 2,204,117,314 527 Entertainment 2015
8 Mimonona StoriesMimonona Stories 7,020,000 2,189,909,834 618 Entertainment 2011
9 Ami RodriguezAmi Rodriguez 12,700,000 2,046,631,265 367 Entertainment 2009
10 Nanpa Basico OficialNanpa Basico Oficial 3,700,000 1,771,774,913 160 Music 2014
11 Yeison JimenezYeison Jimenez 2,090,000 1,716,002,075 352 Music 2012
12 Energiapersonal shortsEnergiapersonal shorts 1,700,000 1,506,710,928 1,738 Education 2015
13 BLESSD EL BENDITO 💙BLESSD EL BENDITO 💙 1,950,000 1,349,284,560 59 Music 2018
14 Felipe PeláezFelipe Peláez 1,420,000 1,180,825,136 272 Music 2008
15 LOS MONTAÑEROSLOS MONTAÑEROS 2,450,000 1,170,899,309 475 Comedy 2012

Youtube kênh Top - số liệu thống kê chi tiết

cấpYoutuberthuê bao/nămLượt xem video/Nămsố lượng video/Năm
1 toycantandotoycantando 2,015,384 1,109,370,108 40
2 CodiscosCodiscos 840,000 696,566,700 472
3 CamiloCamilo 1,300,000 525,727,367 9
4 MTZ Manuel TurizoMTZ Manuel Turizo 1,505,000 987,275,169 17
5 Caracol TelevisiónCaracol Televisión 466,666 183,411,484 1,294
6 KapitalMusicTvKapitalMusicTv 373,333 264,738,054 13
7 Lulu99Lulu99 1,714,285 314,873,902 75
8 Mimonona StoriesMimonona Stories 638,181 199,082,712 56
9 Ami RodriguezAmi Rodriguez 976,923 157,433,174 28
10 Nanpa Basico OficialNanpa Basico Oficial 462,500 221,471,864 20
11 Yeison JimenezYeison Jimenez 209,000 171,600,207 35
12 Energiapersonal shortsEnergiapersonal shorts 242,857 215,244,418 248
13 BLESSD EL BENDITO 💙BLESSD EL BENDITO 💙 487,500 337,321,140 14
14 Felipe PeláezFelipe Peláez 101,428 84,344,652 19
15 LOS MONTAÑEROSLOS MONTAÑEROS 245,000 117,089,930 47