Chia sẻ

Top Youtube kênh

cấpYoutuberthuê baolượt xem videosố lượng videothể loạibắt đầu
1 ShakiraShakira 46,200,000 30,347,249,853 358 People & Blogs 2005
2 shakiraVEVOshakiraVEVO 18,300,000 27,572,271,233 216 Music 2009
3 J BalvinJ Balvin 34,300,000 23,998,732,376 211 Music 2011
4 KAROL GKAROL G 36,400,000 23,880,614,554 161 Music 2013
5 jbalvinVEVOjbalvinVEVO 13,100,000 21,601,206,544 241 Music 2010
6 toycantandotoycantando 29,100,000 17,522,914,335 796 Music 2009
7 CodiscosCodiscos 14,700,000 14,066,834,014 7,601 Music 2007
8 SebastianYatraVEVOSebastianYatraVEVO 2,790,000 9,549,247,110 123 Music 2014
9 Piso 21Piso 21 7,690,000 7,733,299,967 587 Music 2011
10 CamiloCamilo 16,400,000 7,527,509,677 210 Music 2010
11 Manuel TurizoManuel Turizo 9,640,000 7,507,100,219 215 Music 2016
12 FeidFeid 6,100,000 7,383,850,774 137 Music 2011
13 Canal RCNCanal RCN 9,180,000 6,036,785,629 38,862 People & Blogs 2016
14 Carlos VivesCarlos Vives 5,980,000 5,966,868,379 427 Music 2012
15 FeidVEVOFeidVEVO 221,000 5,679,678,686 156 Music 2016

Youtube kênh Top - số liệu thống kê chi tiết

cấpYoutuberthuê bao/nămLượt xem video/Nămsố lượng video/Năm
1 ShakiraShakira 2,431,578 1,597,223,676 18
2 shakiraVEVOshakiraVEVO 1,220,000 1,838,151,415 14
3 J BalvinJ Balvin 2,638,461 1,846,056,336 16
4 KAROL GKAROL G 3,309,090 2,170,964,959 14
5 jbalvinVEVOjbalvinVEVO 935,714 1,542,943,324 17
6 toycantandotoycantando 1,940,000 1,168,194,289 53
7 CodiscosCodiscos 864,705 827,460,824 447
8 SebastianYatraVEVOSebastianYatraVEVO 279,000 954,924,711 12
9 Piso 21Piso 21 591,538 594,869,228 45
10 CamiloCamilo 1,171,428 537,679,262 15
11 Manuel TurizoManuel Turizo 1,205,000 938,387,527 26
12 FeidFeid 469,230 567,988,521 10
13 Canal RCNCanal RCN 1,147,500 754,598,203 4,857
14 Carlos VivesCarlos Vives 498,333 497,239,031 35
15 FeidVEVOFeidVEVO 27,625 709,959,835 19