Chia sẻ

Top Youtube kênh

cấpYoutuberthuê baolượt xem videosố lượng videothể loạibắt đầu
1 Super Simple Songs - Kids SongsSuper Simple Songs - Kids Songs 34,200,000 35,677,260,833 589 Education 2006
2 Little Angel: Nursery Rhymes & Kids SongsLittle Angel: Nursery Rhymes & Kids Songs 27,000,000 19,504,857,002 1,103 Education 2015
3 WatchMojo.comWatchMojo.com 24,400,000 15,475,934,143 21,935 Music 2007
4 SIS vs BROSIS vs BRO 14,300,000 6,831,649,348 364 Entertainment 2016
5 Webs & Tiaras - Toy Monster CompilationsWebs & Tiaras - Toy Monster Compilations 7,199,399 6,724,125,833 62 Entertainment 2015
6 AzzyLandAzzyLand 13,400,000 5,960,982,862 1,590 Gaming 2015
7 Manchurek TripletsManchurek Triplets 4,500,000 5,301,354,853 1,168 Comedy 2020
8 Luke DavidsonLuke Davidson 6,660,000 4,634,291,636 505 Entertainment 2012
9 HZHtube Kids FunHZHtube Kids Fun 12,000,000 3,883,320,687 655 Entertainment 2015
10 Typical GamerTypical Gamer 12,700,000 3,860,779,121 3,851 Gaming 2008
11 Super Simple ABCsSuper Simple ABCs 4,470,000 3,776,319,572 220 Education 2013
12 Jeenie.WeenieJeenie.Weenie 4,030,000 3,310,890,914 502 Comedy 2011
13 GamerGirlGamerGirl 5,980,000 3,186,883,268 1,690 Gaming 2016
14 FamousTubeFamilyFamousTubeFamily 4,810,000 3,078,462,250 927 People & Blogs 2016
15 Anasala I أنس و أصالة Anasala I أنس و أصالة 13,900,000 2,984,867,129 400 Entertainment 2017

Youtube kênh Top - số liệu thống kê chi tiết

cấpYoutuberthuê bao/nămLượt xem video/Nămsố lượng video/Năm
1 Super Simple Songs - Kids SongsSuper Simple Songs - Kids Songs 2,137,500 2,229,828,802 36
2 Little Angel: Nursery Rhymes & Kids SongsLittle Angel: Nursery Rhymes & Kids Songs 3,857,142 2,786,408,143 157
3 WatchMojo.comWatchMojo.com 1,626,666 1,031,728,942 1,462
4 SIS vs BROSIS vs BRO 2,383,333 1,138,608,224 60
5 Webs & Tiaras - Toy Monster CompilationsWebs & Tiaras - Toy Monster Compilations 1,028,485 960,589,404 8
6 AzzyLandAzzyLand 1,914,285 851,568,980 227
7 Manchurek TripletsManchurek Triplets 2,250,000 2,650,677,426 584
8 Luke DavidsonLuke Davidson 666,000 463,429,163 50
9 HZHtube Kids FunHZHtube Kids Fun 1,714,285 554,760,098 93
10 Typical GamerTypical Gamer 907,142 275,769,937 275
11 Super Simple ABCsSuper Simple ABCs 496,666 419,591,063 24
12 Jeenie.WeenieJeenie.Weenie 366,363 300,990,083 45
13 GamerGirlGamerGirl 996,666 531,147,211 281
14 FamousTubeFamilyFamousTubeFamily 801,666 513,077,041 154
15 Anasala I أنس و أصالة Anasala I أنس و أصالة 2,780,000 596,973,425 80