Chia sẻ

Top Youtube kênh

cấpYoutuberthuê baolượt xem videosố lượng videothể loạibắt đầu
1 Boram Tube Vlog [보람튜브 브이로그]Boram Tube Vlog [보람튜브 브이로그] 30,000,000 13,415,031,024 223 Entertainment 2012
2 JTBC EntertainmentJTBC Entertainment 7,590,000 11,575,649,289 77,377 Entertainment 2012
3 Mnet TVMnet TV 9,040,000 11,488,182,069 21,731 Entertainment 2013
4  YTN YTN 3,860,000 10,558,726,804 665,711 News & Politics 2013
5 김프로 KIMPRO김프로 KIMPRO 9,250,000 9,741,541,322 1,024 2017
6 With Kids[위드키즈]With Kids[위드키즈] 16,500,000 8,658,205,416 890 Entertainment 2012
7 1MILLION Dance Studio1MILLION Dance Studio 26,000,000 7,728,653,903 5,150 Entertainment 2015
8 Jane ASMR 제인Jane ASMR 제인 17,500,000 7,102,796,842 1,934 2012
9 뽀로로(Pororo)뽀로로(Pororo) 4,820,000 6,804,347,314 4,128 Film & Animation 2011
10 TwinRoozi 쌍둥이 루지TwinRoozi 쌍둥이 루지 10,500,000 6,438,136,896 473 People & Blogs 2018
11 SBS 뉴스SBS 뉴스 3,280,000 6,334,243,301 165,202 News & Politics 2014
12 CRAZY GREAPACRAZY GREAPA 6,960,000 5,669,253,115 655 Entertainment 2017
13 디글 클래식 :Diggle Classic디글 클래식 :Diggle Classic 2,230,000 5,631,743,140 30,087 Entertainment 2019
14 GH'SGH'S 9,190,000 5,407,338,328 351 Gaming 2020
15 Robocar POLI TVRobocar POLI TV 6,540,000 5,358,697,413 2,421 Film & Animation 2012

Youtube kênh Top - số liệu thống kê chi tiết

cấpYoutuberthuê bao/nămLượt xem video/Nămsố lượng video/Năm
1 Boram Tube Vlog [보람튜브 브이로그]Boram Tube Vlog [보람튜브 브이로그] 2,727,272 1,219,548,274 20
2 JTBC EntertainmentJTBC Entertainment 690,000 1,052,331,753 7,034
3 Mnet TVMnet TV 904,000 1,148,818,206 2,173
4  YTN YTN 386,000 1,055,872,680 66,571
5 김프로 KIMPRO김프로 KIMPRO 1,541,666 1,623,590,220 170
6 With Kids[위드키즈]With Kids[위드키즈] 1,500,000 787,109,583 80
7 1MILLION Dance Studio1MILLION Dance Studio 3,250,000 966,081,737 643
8 Jane ASMR 제인Jane ASMR 제인 1,590,909 645,708,803 175
9 뽀로로(Pororo)뽀로로(Pororo) 401,666 567,028,942 344
10 TwinRoozi 쌍둥이 루지TwinRoozi 쌍둥이 루지 2,100,000 1,287,627,379 94
11 SBS 뉴스SBS 뉴스 364,444 703,804,811 18,355
12 CRAZY GREAPACRAZY GREAPA 1,160,000 944,875,519 109
13 디글 클래식 :Diggle Classic디글 클래식 :Diggle Classic 557,500 1,407,935,785 7,521
14 GH'SGH'S 3,063,333 1,802,446,109 117
15 Robocar POLI TVRobocar POLI TV 594,545 487,154,310 220