Chia sẻ
BRASIL SELVAGEM Brasil Selvagem
thuê bao
5,900,000
Lượt xem video
1,105,067,397
số lượng video
462
Quốc gia
Thể loại
Youtuber từ
2017
Chia sẻ nó, nếu bạn thích nó

BRASIL SELVAGEM thống kê kênh Youtube

BRASIL SELVAGEM
thuê bao
5,900,000
Lượt xem video
1,105,067,397
số lượng video
462
Thu nhập ước tính trong 30 ngày qua
$ 33.3K - $ 200K
77,000
ngày 7 cuối cùng
thuê bao
230,000
ngày 30 cuối cùng
390,000
ngày 90 cuối cùng
27,335,958
ngày 7 cuối cùng
Lượt xem video
88,724,071
ngày 30 cuối cùng
136,372,340
ngày 90 cuối cùng
Ngày Lượt xem video thu nhập ước tính
12.08.2020 Wed +39,051,368 $ 14.6K - $ 87.9K
02.08.2020 Sun +26,615,902 $ 9.98K - $ 59.9K
25.07.2020 Sat +23,056,801 $ 8.65K - $ 51.9K
18.07.2020 Sat +39,761,043 $ 14.9K - $ 89.5K
08.07.2020 Wed +7,887,226 $ 2.96K - $ 17.7K
06.07.2020 Mon +409,145,457 $ 153K - $ 921K
24.03.2020 Tue +60,126,391 $ 22.5K - $ 135K
03.03.2020 Tue +43,238,752 $ 16.2K - $ 97.3K
17.02.2020 Mon +10,362,451 $ 3.89K - $ 23.3K
12.02.2020 Wed +4,594,495 $ 1.72K - $ 10.3K
10.02.2020 Mon +470,401 $ 176 - $ 1.06K
09.02.2020 Sun +3,385,848 $ 1.27K - $ 7.62K
07.02.2020 Fri +2,007,540 $ 752 - $ 4.52K
06.02.2020 Thu +5,479,863 $ 2.05K - $ 12.3K