Chia sẻ

Top Youtube kênh

cấpYoutuberthuê baolượt xem videosố lượng videothể loạibắt đầu
1 MBC مصرMBC مصر 11,800,000 7,860,785,464 42,117 Entertainment 2012
2 AlHayah TV NetworkAlHayah TV Network 8,970,000 4,703,819,809 173,256 News & Politics 2014
3 عبدالله ناصرعبدالله ناصر 3,270,000 4,371,756,230 2,731 People & Blogs 2020
4 Naser - HekaiaNaser - Hekaia 4,830,000 3,617,905,961 1,535 Entertainment 2016
5 Mahmoud elgamal-محمود الجملMahmoud elgamal-محمود الجمل 5,320,000 3,457,673,643 987 Comedy 2017
6 Al Nahar TVAl Nahar TV 8,300,000 3,230,117,913 84,214 Entertainment 2011
7 EstubeGamingEstubeGaming 5,160,000 3,219,763,185 2,981 Gaming 2015
8 dmcdmc 6,830,000 3,210,593,632 179,295 Entertainment 2017
9 ندي و احمدندي و احمد 5,030,000 3,168,282,313 1,142 Comedy 2019
10 Free Music "Nasr Mahrous"Free Music "Nasr Mahrous" 6,050,000 3,083,502,286 770 Music 2009
11 Tamer HosnyTamer Hosny 7,860,000 2,960,700,992 416 Music 2006
12 CBCDramaCBCDrama 5,540,000 2,750,530,393 13,312 Music 2013
13 Imedia Series | آي ميديا مسلسلاتImedia Series | آي ميديا مسلسلات 3,570,000 2,437,330,666 14,517 Entertainment 2013
14 Al Nahar DramaAl Nahar Drama 4,590,000 2,415,780,114 15,292 Entertainment 2013
15 حسن شاكوش - Hassan Shakoshحسن شاكوش - Hassan Shakosh 8,220,000 2,308,531,027 324 People & Blogs 2015

Youtube kênh Top - số liệu thống kê chi tiết

cấpYoutuberthuê bao/nămLượt xem video/Nămsố lượng video/Năm
1 MBC مصرMBC مصر 1,180,000 786,078,546 4,211
2 AlHayah TV NetworkAlHayah TV Network 1,121,250 587,977,476 21,657
3 عبدالله ناصرعبدالله ناصر 1,635,000 2,185,878,115 1,365
4 Naser - HekaiaNaser - Hekaia 805,000 602,984,326 255
5 Mahmoud elgamal-محمود الجملMahmoud elgamal-محمود الجمل 1,064,000 691,534,728 197
6 Al Nahar TVAl Nahar TV 754,545 293,647,083 7,655
7 EstubeGamingEstubeGaming 737,142 459,966,169 425
8 dmcdmc 1,366,000 642,118,726 35,859
9 ندي و احمدندي و احمد 1,676,666 1,056,094,104 380
10 Free Music "Nasr Mahrous"Free Music "Nasr Mahrous" 465,384 237,192,483 59
11 Tamer HosnyTamer Hosny 491,250 185,043,812 26
12 CBCDramaCBCDrama 615,555 305,614,488 1,479
13 Imedia Series | آي ميديا مسلسلاتImedia Series | آي ميديا مسلسلات 396,666 270,814,518 1,613
14 Al Nahar DramaAl Nahar Drama 510,000 268,420,012 1,699
15 حسن شاكوش - Hassan Shakoshحسن شاكوش - Hassan Shakosh 1,174,285 329,790,146 46